Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Voor anderen

Almkerken voor Albanië

Al een aantal jaren organiseert een wisselende groep jongeren uit de kerken van Almkerk een zomerkamp voor arme kinderen in een buitenwijk van Tirana, de hoofdstad van Albanië. Gedurende het jaar organiseren ze acties om geld op te halen voor het zomerkamp en voor het herstel van gebrekkige huizen in Albanië.
Voor meer informatie: almkerkenvooralbanie@gmail.com

Diaconaat

Zie de aparte pagina over diaconaat.

Dorpsnetwerk Almkerk

Voor kortdurende praktische hulp is er in Almkerk het Dorpsnetwerk. Dit is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Almkerk en de Dorpsraad. Met dit netwerk willen we elkaar een handje helpen bij praktische problemen. Bijvoorbeeld als je tijdelijk hulp nodig hebt om boodschappen te halen wanneer je ziek bent. Dan kan je een hulpvraag indienen bij het Dorpsnetwerk. Bel of app naar 06-11873755 of mail naar netwerk.almkerk@gmail.com. Een coördinator gaat dan op zoek naar een vrijwilliger die kan helpen. Voor meer informatie: zie de website van de Dorpsraad Almkerk. Als je zelf kortdurende praktische hulp kan bieden aan dorpsgenoten die dat nodig hebben, kan je via de voorgaande webpagina je ook aanmelden als vrijwilliger.

Zendingscommissie

Als gemeente willen we graag dat iedereen, dichtbij en ver weg, mag horen dat God je liefheeft en er voor je wil zijn. De Zendingscommissie ondersteunt, namens de gemeente, de verspreiding van deze hoopvolle boodschap in het buitenland. Concreet wordt dit gedaan door geld in te zamelen, waarmee zendingswerkers van de GZB worden ondersteund. Het geld wordt met name ingezameld met collectes in de kerk en met acties, zoals de verkoop van planten in het voorjaar en de bezorging van kerstkaarten.
Momenteel worden GZB-zendingswerkers in Libanon & Syrië ondersteund en de familie Wolters in Tsjechië.
Voor meer informatie: zendingscommissie@hervormdalmkerk.nl