Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Diaconaat

Bij diaconaat gaat het om de praktische zorg voor de naaste, in en buiten de christelijke gemeente, dichtbij en ver weg. Dit omvat onder andere: het bieden van hulp waar armoede is, het streven naar een rechtvaardige samenleving en het goed zorgen voor de wereld, Gods schepping. De opdracht tot diaconaat en dienstbetoon ontlenen we aan de Bijbel. Het is een taak voor de hele gemeente.

Concreet geven we als gemeente hieraan onder andere invulling door:

  • Tijdens de kerkdiensten te collecteren voor diverse goede doelen, van regionale tot internationale.
  • Praktische ondersteuning te bieden aan mensen in de omgeving.
  • Boodschappen in te zamelen voor Voedselbank Altena.
  • Zwerfafval in te zamelen met de kinderen uit onze gemeente.
  • 'Almkerken voor Albanië': jongeren uit ons dorp organiseren een zomerkamp voor arme kinderen in een buitenwijk van Tirana en zamelen geld in voor het herstel van gebrekkige huizen in Albanië.

Bij veel van deze zaken werken we samen met de andere kerken in ons dorp.