Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Nieuwsbrief

Nieuws over onze kerkgemeente delen we met onze leden en bekenden onder andere via een nieuwsbrief, die in principe wekelijks per e-mail wordt verstuurd. Bent u lid of bekende van de gemeente en wilt u graag de digitale nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De informatie die we opvragen voor de inschrijving zullen wij enkel gebruiken om de nieuwsbrief te kunnen versturen en om inschrijvingen te kunnen verifiëren. Eventuele vragen hierover kunt u stellen via: scriba@hervormdalmkerk.nl
Omdat de digitale nieuwsbrief alleen wordt gedeeld met leden en bekenden van onze gemeente, is het daarin eenvoudiger mogelijk om ook meer persoonlijke berichten van gemeenteleden te delen.

We publiceren ook nieuwsberichten in het regionale papieren kerkblad 'Kerkklanken'. Vanwege de privacywetgeving worden meer persoonlijke berichten daarin niet standaard gepubliceerd. Als u graag wilt dat uw persoonlijke berichten ook in 'Kerkklanken' worden gepubliceerd, moet u dat bij de predikant of één van de kerkenraadsleden aangeven.