Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Financieel ondersteunen

Digitaal collecteren via Givt

Door middel van Givt kunt u met uw smartphone of tablet geven aan de collecte tijdens de diensten. Dat kan in de kerk en thuis. In dit document leest u hoe het werkt.

Periodieke schenking

Periodieke schenking levert op. Giften in de vorm van periodieke of lijfrenteschenking zijn volledig aftrekbaar voor de belasting.

De periodieke gift is niet gebonden aan een minimum of maximumbedrag. Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een lijfrenteschenking verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.

Uw voordeel: Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting maar liefst 19% tot 52% van het geschonken bedrag terug.

Kerkelijk voordeel: De inkomsten van de kerk kunnen voor ca. 50% toenemen als u uw gewone kerkelijke bijdrage omzet in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u niets meer. En de kerk ontvangt per saldo een hoger bedrag.

De verplichting tot uitkering tijdens de looptijd vervalt bij overlijden van de schenker.

Hoe gaat dat in z’n werk?

  • De schenker verplicht zich om gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
  • Er is een schenkingsovereenkomst nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen.
    • Een lijfrenteschenking is financieel aantrekkelijk en niet ingewikkeld en het levert een aanzienlijke belastingbesparing op.
    • Al uw kerkelijke bijdragen (voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Diaconie, collectemunten, andere giften) kunnen tezamen in één jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.
    • Schenkingen en giften buiten de lijfrenteschenking om blijven op de normale wijze aftrekbaar. Denk wel aan het drempelbedrag dat de Belastingdienst hanteert.
    • De periodieke schenking moet worden aangemeld bij de Belastingdienst.

Enkele rekenvoorbeelden

Let wel, die gaan er van uit dat u alleen een schenking doet aan de kerk. Bij periodieke giften in combinatie met losse giften aan goede-doelenorganisaties zal het fiscale voordeel lager zijn

 

Rekenvoorbeeld 1

Dit jaar bedraagt uw bijdrage aan Kerkbalans € 200,-.

Deze gift is niet aftrekbaar voor de belasting. Een gift is pas aftrekbaar als deze zowel € 60,-, als minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt. Bij een verzamelinkomen van € 25.000,-, moet u minimaal € 250,– schenken om in aanmerking te komen voor een fiscale tegemoetkoming.

Als u uw bijdrage omzet in een periodieke schenking dan kunt u € 339,- schenken want u krijgt bij uw belastingschaal (41%) € 139,- terug van de belasting.

Netto betaalt u dan nog steeds € 200, terwijl de kerk een schenking ontvangt van € 339,-.

 

Rekenvoorbeeld 2

Uw verzamelinkomen bedraagt € 45.000 per jaar ( tarief inkomstenbelasting 41%). U doneert jaarlijks

€ 800 aan de kerk. Dit bedrag is gedeeltelijk aftrekbaar, omdat € 350,- boven de drempel van 1% uitkomt. Dit geeft u een belastingaftrek van € 144,-. De donatie kost u dus netto € 656,-.

Als u schenkt per ‘periodieke schenking’, is de volledige schenking voor u wel aftrekbaar.Als u nu € 1.112,- overmaakt aan de kerk, krijgt u hiervan € 456,- terug van de belasting.

Uw netto schenking blijft € 656,-.

De enige voorwaarde is, dat u de kerk voor tenminste 5 jaren moet steunen en er een schriftelijke verklaring voor moet laten opmaken. In uw lijfrenteschenking kunt u wel al uw bijdragen aan de kerk opnemen, zoals Solidariteitsfonds, collectemunten, diaconale acties en andere giften en acties.

Het totaalbedrag is dan voor 100% aftrekbaar voor de belasting. Per saldo kunt u meer schenken aan de kerk zonder dat het u extra geld kost.

Hoe verder?

U vult het aanvraagformulier (evt. ook het specificatiedocument) in. Ze zijn te downloaden.

Download het Aanvraagformulier/overeenkomst

Download het specificatiedocument

Meer weten?

Neem contact op met de kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdalmkerk.nl