Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. In het pastoraat gaat het om het geven van herderlijke zorg in navolging van de Goede Herder. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant en ouderlingen als door gemeenteleden onderling. Binnen de gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met andere bijzondere levensgebeurtenissen of situaties kunnen een beroep doen op de gemeente voor pastorale zorg. Omdat God ons allemaal hiervoor verantwoordelijk maakt, is pastoraat en aandacht voor de ander een taak van de hele gemeente. De kerkenraad heeft hierin een leidende en inspirerende rol.