Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Onze kerkdiensten

Algemeen

Elke zondag worden er diensten gehouden in ons kerkgebouw. De reguliere aanvangstijden voor de zondagse diensten zijn:

  • 9.30 uur
  • 18.00 uur
Zie het preekrooster voor het actuele dienstenoverzicht.

Meekijken en -luisteren via internet

Onze diensten zijn met beeld en geluid live te volgen via ons YouTube-kanaal: YouTube-kanaal Hervormd Almkerk

Daarnaast is een aparte live-audiostream beschikbaar: live-audiostream Hervormd Almkerk

Muziek

Tijdens de diensten worden vooral liederen gezongen uit het Liedboek voor de kerken (1973) en de Evangelische Liedbundel. Maar ook andere liederen worden opgenomen in de liturgie, waaronder opwekkingsliederen en muziek van Sela.

De kerkzaal beschikt over een orgel uit 1877, destijds gebouwd door de firma Gebr. Adema.

Nieuwe muziek wordt begeleid door onze praiseband 'Sincere'.

Tienernevendienst

Voor tieners van klas 1 tot en met 5 is er periodiek tienernevendienst tijdens een groot deel van de ochtenddienst. Bij de tienernevendienst komen diverse onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op het geloof.

Kindernevendienst & zondagsschool

Voor kinderen van groep 1 tot en met 8 is er tijdens de ochtenddienst meestal kindernevendienst of zondagsschool. Voor groep 1 en 2 normaliter gedurende de hele kerkdienst. Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 meestal tijdens een gedeelte van de dienst. Zij verlaten op aanwijzing van de voorganger vóór de Schriftlezing de kerkzaal en komen vóór het kinderlied weer terug in de dienst. Bij bijzondere diensten (o.a. opening of sluiting winterwerk, belijdenisdienst en gezinsdiensten) zitten de kinderen een groter deel van de dienst bij hun ouders in de kerk.

Bij de kindernevendienst of zondagsschool vertelt de leiding, zo mogelijk interactief, een Bijbelverhaal en wordt er gezongen. Daarnaast zijn de kinderen ook op verschillende manieren creatief bezig.

Oppas

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor de kinderen tot en met 3 jaar.