Kerkstraat 14 4286 BB Almkerk

Speciale momenten

Heilig Avondmaal aan huis

Wanneer zieken dat op prijs stellen, kan op een zondag dat in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd wordt, dat ook thuis bediend worden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkouderling of wijkdiaken.

Ziekenzalving

In het geval van (ernstige) ziekte bestaat de mogelijkheid van ziekenzalving (naar Jacobus 5). Ziekenzalving is geen sacrament, maar eigenlijk een geconcentreerde wijze van bidden met en voor zieken, een vorm van toewijding van de zieke aan de Here God. Niet de ziekte en de evt. dood hebben macht over je, maar je bent en blijft van Christus. Dat wordt zichtbaar gemaakt. De kerkenraad heeft afspraken gemaakt over de gang van zaken m.b.t. ziekenzalving. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich tot de kerkenraad wenden.